727 935 100 .::. 727 935 200


DZIELI CIĘ JUŻ MAŁY KROK ABY
MIEĆ WŁASNĄ DOMENĘ POCHWALIĆ SIĘ SWOIM MIEJSCEM W INTERNECIE MIEĆ PROFESJONALNĄ POCZTĘ MIEĆ WŁASNĄ DOMENĘ POCHWALIĆ SIĘ SWOIM MIEJSCEM W INTERNECIE MIEĆ PROFESJONALNĄ POCZTĘ


Jak uzyskać kod authinfo z home.pl?

Poniżej przedstawiamy kroki, dzięki którym uzyskasz dostęp do domeny


Dostęp do panelu home.pl

Kliknij w link i zaloguj się do panelu home.pl

Znajdź listę domen
home.pl pozwala wnioskować o kody authinfo od razu dla kilku domen, które są tam wykupione.
Wejdź do sekcji 1 Usługi, następnie 2 Domeny - po prawej stronie będziesz widział wszystkie domeny 3.

Domeny te wpisz w formularz poniżej, w pole: Nazwa domeny 3, oddzielając poszczególne domeny przecinkiem. authinfo home.pl
Znajdź dane abonenta domeny
Wybierz Profil 4 i przepisz dane abonenta do formularza, w odpowiednie miejsca. authinfo home.pl
Uzupełnij formularz odpowiednimi danymi
Jeżeli wypełniłeś wszystkie dane powyżej zgodnie z instrukcją, to możesz pobrać wniosek.
Podpisz i wyślij
Pobrany wniosek
  • zweryfikuj pod kątem poprawności danych Abonenta
    (jeśli dane na wniosku są nieaktualne - skontaktuj się z nami, POMOŻEMY).
  • podpisz, (a w przypadku firmy także opieczętuj),
a następnie prześlij do home.pl poprzez formularz dostępny na stronie: home.pl/formularz-kontaktowy
Jako temat należy wybrać: inne
W treści zgłoszenia wpisz np: "Proszę o wygenerowanie kodu authinfo. Wniosek w załączniku"

Ważne!

Jeśli Twoja domena jest zarejestrowana na dane osoby fizycznej – to wymagane jest dołączenie kserokopii dowodu tożsamości (np. dowód osobisty, paszport)
Wróć z kodem authinfo

Kiedy otrzymasz kod authinfo od home.pl, to zapraszamy tutaj.
Może to potrwać od kilku do kilkunastu godzin.

PRAKTYCZNE RADY

Pamiętaj, że nazwa domeny powinna odzwierciedlać charakter prowadzonej działalności lub zawartości strony www.

Idealna domena powinna być krótka – łatwiej ją wszyscy zapamiętają.

Rozważ rejestrację wybranej domeny z różnymi rozszerzeniami. Przydadzą się w przypadku ekspansji na inne kraje.